توصیه های ابن سینا برای معماری

ارسال شده در: معماری اسلامی, معماری ایرانی | ۰

 توصیه های ابن سینا برای معماری ابوعلی سینا در کتاب قانون، مشخصات محل زندگی را ذکر می کند و می نویسد: وقتی کسی جایی سکونتی بر می گزیند باید کیفیت خاک، پستی و بلندی زمین، باز بودن فضا، پوشش گیاهی، … Continued

معرفی کتاب خانه،فرهنگ،طبیعت

ارسال شده در: معرفی کتاب های معماری | ۰

معرفی کتاب خانه،فرهنگ،طبیعت
•آیا رفتار ما به هنگاه خانه سازی با نیازهای مردم و ساکنان منطبق بوده؟

1 2 3 4 7