شناخت رنگ ها در طراحی داخلی۲

رنگ قرمز رنگ قرمز رنگی تحریک کننده است و اغلب تهدید کننده. این رنگ باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می شود؛ اما استفاده به جا از این رنگ باعث گرما بخشی و احساس بسیار خوب در ذهن می … Continued

شناخت رنگ ها در طراحی داخلی۱

نقش رنگ ها در طراحی داخلی۱ رنگ سفید اثرات روانی رنگ سفید طراوت و تمیزی را به دنبال دارد.این رنگ برای مردم تداعی گر، روح، آرامش و خالص بودن را دارد.سفید فضای کوچک شما را بزرگ و روح بخش جلوه … Continued

1 2 3 4 5