کتاب معماری غرب(ریشه ها و مفاهیم)

ارسال شده در: معرفی کتاب های معماری | ۰

محور اصلی بحث این کتاب نحوه ی مواجهه ی ما ایرانیان با عالم جدید و تاثیر آن در معماری ایران، از دوره قاجار تا سه دهه بعد از انقلاب اسلامی ،است.

حوض در معماری سنتی ایران

ارسال شده در: معماری ایرانی | ۳

شاید در میان همة اقوام دنیا کمتر مردمی بیابیم که به‎اندازه ایرانیان کویرآشنا، قدر آب را ارج گذاشته باشند. برای ایرانیان باستان، آب در کنار باد و آتش و خاک چندان مقدس می‎نمود که بر روی آبگذرها به زحمت بسیار … Continued

1 2 3